Garantievoorwaarden
De computer is defect wat nu?

De klant is koning!
Er kan natuurlijk altijd iets misgaan met uw computer. Denkt U dat de computer niet naar behoren werkt dan kunt U altijd contact opnemen met ons. Wij helpen iedereen, met welke vraag dan ook.

Wat is garantie?
Als de computer (hardware) defect is en door ons geleverd, heeft U recht op garantie aan huis. Er zal niets gerekend worden voor de voorrijkosten, arbeidsuren of materialen. Standaard geldt er een garantietermijn van 1 jaar op uw computer en 3 jaar op uw monitor of TFT-scherm, tenzij anders door de fabrikant aangegeven is . Garantie gaat in vanaf de factuurdatum.

Garantie kent enkele beperkingen:

·  Garantie voorziet niet in vervangende
   apparatuur. U kunt dus niet beschikken
   over een ander apparaat tijdens de
   reparatieperiode.

·  Reparaties worden zo veel mogelijk bij U thuis
   uitgevoerd.

·  Er geldt geen termijn waarbinnen uw artikel
   geretourneerd moet zijn. Wij doen echter ons
   best om de garantieafwikkeling snel te laten
   verlopen

·  Garantie geeft geen recht op vergoeding
  van geleden schade als gevolg van de storing.

Een storing melden bij Orca-Soft.nl
Via internet kunt U het online contact formulier gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om telefonisch contact op te nemen met ons, via 06-15371971. Wanneer nodig maken wij een afspraak om binnen een redelijke termijn bij U thuis de storing te bekijken.

Mogelijkheden tijdens de garantie afhandeling.
De afhandeling van uw garantieclaim verloopt als volgt:

·  Het defecte artikel wordt ter reparatie naar de
   fabrikant opgestuurd. Wanneer het artikel door
   de fabrikant gerepareerd of vervangen is wordt
   deze weer bij U thuis ingebouwd.

·  U krijgt een vervangend artikel met
   vergelijkbare specificaties indien reparatie
   van het defecte artikel niet mogelijk is (indien
   nodig en mogelijk kunt u bijbetalen op een hoger
   gespecificeerd artikel). Dit is alleen mogelijk
   indien u het defecte artikel geheel compleet,
   in originele verpakking en toebehoren,
   heeft aangeleverd.

Uitsluiting van garantie.
In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:

·        Indien de garantietermijn is verstreken.
·        Als het defect door ondeskundig gebruik
         veroorzaakt is.
·        Bij alle defecten of verstoringen die worden
         veroorzaakt door software problemen.
·        Bij storingen veroorzaakt door virussoftware-
         infecties en alle hieruit voortvloeiende
         gevolgschades.
·        Indien er schade is aan een artikel, veroorzaakt
         door invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld
         blikseminslag, wateroverlast of brand.
·        Indien het artikel niet bij Orca-Soft gekocht is.
·        Indien er storingen optreden door het
         eigenhandig wijzigen van de apparatuur.

Wanneer er geen sprake is van een Hardware defect.
Wanneer er een storing is gemeld en we constateren geen hardware defect dan wordt het standaard onsite diagnose tarief in rekening gebracht, dit is 30,- euro inclusief BTW. Meestal lossen we uw probleem direct op, zodoende kunnen we aantonen dat het niet om een hardware defect gaat. Het verschuldigde bedrag dient vervolgens contant te worden voldaan.

Vermijd gegevensverlies.
Vanzelfsprekend gaat Orca-Soft altijd uiterst zorgvuldig om met de door haar klanten aangeleverde apparatuur. Dit geldt ook voor gegevens op computer- en opslagsystemen. Toch kan het voorkomen dat er om welke reden dan ook data verloren gaan. Bijvoorbeeld doordat uw operating system opnieuw moet worden geļnstalleerd. Orca-Soft kan hiervoor niet en nooit aansprakelijk worden gesteld omdat u als gebruiker zelf verantwoordelijk bent voor het veiligstellen van uw bestanden. We verzoeken u dan ook om zorg te dragen voor een correcte reservekopie (backup), alvorens u servicehandelingen aan uw systemen laat verrichten.